ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do zbycia, obejmujący nieruchomość położoną w Skierniewicach, przy ul. Nowobielańskiej 61.

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 4 maja do 25 maja 2022 roku.   Termin składania wniosków w sprawie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia 15 czerwca 2022 roku. Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek w tym zakresie do Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego – Łódź, ul. Kamińskiego 7-9.   Sprawę prowadzi Beata Włodzimierska, pok. 103,  tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 131.  

Dowiedz się więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, OBEJMUJĄCY NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W ŁODZI PRZY UL.SIENKIEWICZA 3

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 22 lutego do 15 marca 2022 roku. Sprawę prowadzi Aneta Stępniak-Pytel, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 130.

Dowiedz się więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, OBEJMUJĄCY NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W WIELUNIU PRZY UL.GŁOWACKIEGO BN., DZIAŁKA NR 1/1

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 15 lutego do 8 marca 2022 roku. Termin składania wniosków w sprawie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości, na podstawie art. 34, ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia 29 marca 2022 roku. Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek w tym zakresie do Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego – Łódź, ul. Kamińskiego 7-9. Sprawę prowadzi Aneta Stępniak-Pytel, pok. 103,  tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 130.

Dowiedz się więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE, ŁÓDŹ UL. DREWNOWSKA 63-75.

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 9 do 30 grudnia 2021 roku. Sprawę prowadzi Aneta Stępniak-Pytel, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 130.

Dowiedz się więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA, OBEJMUJĄCY NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W ŁODZI, PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 67.

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 7 do 28 grudnia 2021 roku. Sprawę prowadzi Marcin Młynarczyk, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 132.

Dowiedz się więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA, OBEJMUJĄCY NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W ŁODZI, PRZY UL. ALEKSANDROWSKIEJ 159.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 30 listopada do 21 grudnia 2021 roku. Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 133.

Dowiedz się więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA, OBEJMUJĄCY NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 2 ZAMKOWEJ 24.

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 30 listopada do 21 grudnia 2021 roku. Sprawę prowadzi Marcin Młynarczyk, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 132.

Dowiedz się więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE, ŁÓDŹ UL. NARUTOWICZA 122.

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 23 listopada do 14 grudnia 2021 roku. Sprawę prowadzi Aneta Stępniak-Pytel, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 130.

Dowiedz się więcej