ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w użyczenie, obejmujący nieruchomość położoną w Sieradzu, przy ul. Podzamcze 8.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 23 kwietnia do 14 maja 2024 r. Sprawę prowadzi Justyna Obara, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 130.

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmujący nieruchomość położoną w Zgierzu, przy ul. 3 Maja 46.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 23 kwietnia do 14 maja 2024 r. Sprawę prowadzi Justyna Obara, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 130.

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w użyczenie, obejmujący nieruchomość położoną w Łodzi, przy ul. Narutowicza 122.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 16 kwietnia do 7 maja 2024 r. Sprawę prowadzi Justyna Obara, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 130.

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym, obejmujący nieruchomość położoną w Łodzi, przy ul. Solnej 14.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 2 kwietnia do 23 kwietnia 2024 r. Sprawę prowadzi Justyna Obara, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 130.

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do zbycia w formie darowizny, obejmujący nieruchomość położoną w Łodzi, przy ul. Narutowicza, oznaczoną jako działka gruntu 526/6.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 21 marca do 11 kwietnia 2024 r. Termin składania wniosków w sprawie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia 2 maja 2024 r. Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, pok. 104, tel. 042 205-58-71; wewnętrzny 133.

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący lokal użytkowy nr 2 położony w Rawie Maz., przy ul. Jeżowskiej 10.

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 12 marca do 2 kwietnia 2024 roku. Sprawę prowadzi Agnieszka Miłosz, pok. 104, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 132.

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmujący nieruchomość położoną w Poddębicach, przy ul. Targowej 10 i w Sieradzu, przy ul. Warneńczyka 1.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 7 marca do 28 marca 2024 roku. Sprawę prowadzi Justyna Obara, tel. 42 205-5

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz Miasta Sieradza, obejmujący nieruchomość położoną w Sieradzu, przy ul. Tuwima 2.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 7 do 28 marca 2024 r. Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 133.

Dowiedz się więcej