zamówienia publiczne
- rok 2022

Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Łowickie centrum aktywności międzypokoleniowej „Łobyczaj-TO” – Etap 1” w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok

znak sprawy: OR.262.281.2022.ZP

termin składania ofert: 04.07.2022 r.  08.07.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły

Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. Modernizacja parteru oraz wejścia do budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Łodzi

znak sprawy: OR.262.260.2022.ZP

termin składania ofert: 28.06.2022 r. , 04.07.2022 r., 07.07.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły

Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. Modernizacja parteru oraz wejścia do budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Łodzi

znak sprawy: ZP.262.190.2022

termin składania ofert: 20.05.2022 r., do godz. 10:00 

Zobacz szczegóły

Przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego oraz prób szczelności wewnętrznej instalacji gazowej

znak sprawy: ZP.262.180.2022

termin składania ofert: 22.04.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły

Przeprowadzenie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej

znak sprawy: ZP.262.177.2022

termin składania ofert: 21.04.2022 r., do godz. 10:00 

Zobacz szczegóły

wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie pomieszczeń na III p. budynku przy ul. Dąbrowskiego 13 w Piotrkowie Trybunalskim

znak sprawy: ZP.262.168.2022

termin składania ofert: 27.04.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły

wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie pomieszczeń biurowych na piętrach: X, XII i XIII w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi

znak sprawy: ZP.262.135.2022

termin składania ofert: 22.04.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły

Usługi konserwacji instalacji bezpieczeństwa pożarowego

znak sprawy: ZP.262.128.2022

termin składania ofert: 28.03.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły

Konserwacja Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), Systemów Kontroli Dostępu (SKD) oraz monitoringu wizyjnego (CCTV)

znak sprawy: ZP.262.125.2022

termin składania ofert: 28.03.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły

Konserwacja dźwigów osobowych, dźwigu towarowego oraz urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych

znak sprawy: ZP.262.123.2022

termin składania ofert: 25.03.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły

Konserwacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

znak sprawy: ZP.262.117.2022

termin składania ofert: 25.03.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły

Usługi konserwacji instalacji klimatyzacji i wentylacji

znak sprawy: ZP.262.115.2022

termin składania ofert: 25.03.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego

znak sprawy: ZP.262.085.2022

termin składania ofert: 14.03.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły

Przeprowadzenie pięcioletnich przeglądów budowlanych

znak sprawy: ZP.262.080.2022

termin składania ofert: 11.03.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły

Roczne przeglądy (kontrole) technicznej sprawności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) wraz z ich oczyszczeniem

znak sprawy: ZP.262.070.2022

termin składania ofert: 03.03.2022 r., do godz. 10:00

Zobacz szczegóły