ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem dwóch lokali niemieszkalnych, usytuowanych na nieruchomości położonej w Łasku, przy ul. 9 Maja 50.

Link do ogłoszenia

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 2, usytuowanego w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Jeżowskiej 10.

Link do ogłoszenia

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. aleksandrowskiej 159.

Link do ogłoszenia

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Żeromskiego 31.

Link do ogłoszenia

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem miejsc postojowych nr 1, 2 3, pod wiatą, usytuowaną na nieruchomości położonej w Łasku, przy ul. 9 Maja 50.

Link do ogłoszenia

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Skierniewicach, przy ul. Kozietulskiego 20

Link do ogłoszenia

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 2, usytuowanego w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Jeżowskiej 10.

Link do ogłoszenia

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na najem miejsca postojowego nr 5 pod wiatą, usytuowanego na nieruchomości położonej w Łasku, przy ul. 9 Maja 50.

Link do ogłoszenia

Dowiedz się więcej