ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmujący nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. 3 Maja 46

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 17 maja do 7 czerwca 2022 roku. Sprawę prowadzi Marcin Młynarczyk, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 132.

Dowiedz się więcej

Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko Inspektora ds. Finansowo – Księgowych

Link do ogłoszenia

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do zbycia, obejmujący nieruchomość położoną w Skierniewicach, przy ul. Nowobielańskiej 61.

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 4 maja do 25 maja 2022 roku.   Termin składania wniosków w sprawie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia 15 czerwca 2022 roku. Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek w tym zakresie do Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego – Łódź, ul. Kamińskiego 7-9.   Sprawę prowadzi Beata Włodzimierska, pok. 103,  tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 131.  

Dowiedz się więcej

Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko Inspektora ds. Finansowo – Księgowych

Link do ogłoszenia

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do użyczenia, obejmujący nieruchomość położoną w Sieradzu, przy ul. Tuwima 2.

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 19 kwietnia do 10 maja 2022 roku. Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, pok. 104, tel. 042 205-58-71, wewnętrzny 133.

Dowiedz się więcej

Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko Inspektora ds. Finansowo – Księgowych

Link do ogłoszenia

Dowiedz się więcej

Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko Inspektora ds. Finansowo – Księgowych

Link do ogłoszenia

Dowiedz się więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W WIELUNIU, UL. GŁOWACKIEGO BN., DZ. 1/1, WYZNACZONYM NA DZIEŃ 9 MAJA 2022 R.

Link do ogłoszenia

Dowiedz się więcej