ogłoszenia

Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko: Starszy Inspektor/Główny Specjalista ds. Eksploatacji i Remontów

Link do ogłoszenia

Dowiedz się więcej

Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko: Inspektora ds. Finansowo – Księgowych

Link do ogłoszenia

Dowiedz się więcej

Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko: Inspektor ds. Finansowo – Księgowych

Link do ogłoszenia

Dowiedz się więcej

Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko: Starszy Inspektor ds. Finansowo – Księgowych

Link do ogłoszenia

Dowiedz się więcej

Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko: Inspektor w Wydziale Organizacyjnym

Link do ogłoszenia

Dowiedz się więcej

Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko: Inspektor ds. Regulacji Stanów Prawnych i Zbywania Nieruchomości w Wydziale Regulacji Stanów Prawnych i Zbywania Nieruchomości

Link do ogłoszenia

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do najmu, obejmujący nieruchomość położoną w Sieradzu przy ul. 3 Maja 7.

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 20 grudnia 2022 r. do 10 stycznia 2023 roku. Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 133.

Dowiedz się więcej

Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko: Starszy Inspektor ds. Finansowo – Księgowych

Link do ogłoszenia

Dowiedz się więcej