Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do użyczenia, obejmującego nieruchomość położoną Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Piotra Skargi 3.

22.09.2020

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 22 września do 13 października 2020 roku.

Sprawę prowadzi Marcin Młynarczyk, tel. 042 205-58-71; wewnętrzny 132.

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do dzierżawy, obejmującego nieruchomość położoną w Łodzi, przy ul. Aleksandrowskiej 159.

22.09.2020

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 22 września do 13 października 2020 roku.

Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, pok. 104,  tel. 042 205-58-71; wewnętrzny 133.

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do najmu, obejmującego nieruchomość położoną w Zgierzu, przy ul. 3 Maja 46.

15.09.2020

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 15 września do 6 października 2020 roku.

Sprawę prowadzi Marcin Młynarczyk, pok.104, tel. 042 205-58-71; wewnętrzny 132.

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi

08.09.2020

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 8 do 29 września 2020 roku.

Sprawę prowadzi Aneta Stępniak-Pytel, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 130.

Wykazu nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do dzierżawy, obejmującego nieruchomość położoną w Łodzi, przy ul. Aleksandrowskiej 159.

08.09.2020

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 8 do 29 września 2020 roku.

Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, pok. 104,  tel. 042 205-58-71; wewnętrzny 133.

Dla niesłyszących