15.02.2022 Komunikaty / Wykazy nieruchomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, OBEJMUJĄCY NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W WIELUNIU PRZY UL.GŁOWACKIEGO BN., DZIAŁKA NR 1/1

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 15 lutego do 8 marca 2022 roku.

Termin składania wniosków w sprawie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości, na podstawie art. 34, ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia 29 marca 2022 roku. Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek w tym zakresie do Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego – Łódź, ul. Kamińskiego 7-9.

Sprawę prowadzi Aneta Stępniak-Pytel, pok. 103,  tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 130.