Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO” Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego reprezentowany przez Dyrektora. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@znwl.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zarządzie Nieruchomości Województwa Łódzkiego,
  2. realizacji zawartej z Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego umowy
  3. w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi (zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i interesantów) – dotyczy zapisów z monitoringu wizyjnego,
  4. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych  będą wyłącznie organy uprawnione przepisami prawa
 5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy.
Dla niesłyszących