struktura organizacyjna

KADRA ZARZĄDZAJĄCA (sekretariat: tel. +48/ 42 205 58 71)

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Tel. kom.
Adres email
Michał Wierzbicki p.o. Dyrektora
Tomasz Margiewicz Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych
Witold Kamiński p.o. Z-cy Dyrektora ds. Eksploatacyjnych
Mirosława Bilant Główna Księgowa 312 wew. 312
miroslawabilant@znwl.pl

Imię i nazwisko

Michał Wierzbicki

Stanowisko

p.o. Dyrektora

Pokój

Telefon

Tel. komórkowy

Adres email

Imię i nazwisko

Tomasz Margiewicz

Stanowisko

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych

Pokój

Telefon

Tel. komórkowy

Adres email

Imię i nazwisko

Witold Kamiński

Stanowisko

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Eksploatacyjnych

Pokój

Telefon

Tel. komórkowy

Adres email

Imię i nazwisko

Mirosława Bilant

Stanowisko

Główna Księgowa

Pokój

312

Telefon

wew. 312

Tel. komórkowy

Wydział Eksploatacji i Remontów

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Tel. kom.
Adres email
Michał Grochocki Naczelnik Wydziału Eksploatacji i Remontów 106 wew. 106
664-496-838
michalgrochocki@znwl.pl
Agnieszka Sadura Starszy Inspektor ds. Eksploatacji i Remontów 111 wew. 111
664-496-816
agnieszkasadura@znwl.pl
Andrzej Donatowicz Straszy Specjalista ds.Eksploatacji i Remontów 204 wew. 204
606-967-736
andrzejdonatowicz@znwl.pl
Andrzej Kieresiński Starszy Inspektor ds. Eksploatacji i Remontów 113 wew. 113
667-637-102
andrzejkieresinski@znwl.pl
Andrzej Krysiak Rzemieślnik Specjalista
Aneta Supeł Starszy Specjalista ds. Eksploatacji i Remontów 115 wew. 115
662-116-820 
anetasupel@znwl.pl
Ewa Antoniak Starszy Inspektor ds. Eksploatacji i Remontów 115 wew.115
664-496-814
ewaantoniak@znwl.pl
Ewa Gorzelańczyk Sprzątaczka
Grzegorz Kosiński Rzemieślnik
Jacek Kubiak Inspektor ds. Eksploatacji i Remontów 205 wew. 205
jacekkubiak@znwl.pl
Jan Słowikowski Referent ds. Eksploatacji i Remontów 114C wew. 114
janslowikowski@znwl.pl
Katarzyna Kusiak Starszy Specjalista ds. Eksploatacji i Remontów 112 wew. 112
606-958-761
katarzynakusiak@znwl.pl
Krzysztof Misiak Starszy Specjalista ds. Eksploatacji i Remontów 114 B wew. 125
664-496-851
krzysztofmisiak@znwl.pl
Luiza Kacprzak Starszy Inspektor ds. Eksploatacji i Remontów 112 wew. 112
664-495-839
luizakacprzak@znwl.pl
Marek Tadeusiak Starszy Inspektor ds. Eksploatacji i Remontów 205 wew. 205
668-891-240
marektadeusiak@znwl.pl
Michał Kaźmierczak Straszy Inspektor ds. Eksploatacji i Remontów 114 B wew. 125
664-495-976
michalkazmierczak@znwl.pl
Paweł Ciesielski         Rzemieślnik Specjalista
Robert Janicki Rzemieślnik Specjalista
Wiesław Kopytek Specjalista ds. Zarządzania Bezpieczeństwem
wieslaw.kopytek@lodzkie.pl

Imię i nazwisko

Michał Grochocki

Stanowisko

Naczelnik Wydziału Eksploatacji i Remontów

Pokój

106

Telefon

wew. 106

Tel. komórkowy

664-496-838

Imię i nazwisko

Agnieszka Sadura

Stanowisko

Starszy Inspektor ds. Eksploatacji i Remontów

Pokój

111

Telefon

wew. 111

Tel. komórkowy

664-496-816

Imię i nazwisko

Andrzej Donatowicz

Stanowisko

Straszy Specjalista ds.Eksploatacji i Remontów

Pokój

204

Telefon

wew. 204

Tel. komórkowy

606-967-736

Imię i nazwisko

Andrzej Kieresiński

Stanowisko

Starszy Inspektor ds. Eksploatacji i Remontów

Pokój

113

Telefon

wew. 113

Tel. komórkowy

667-637-102

Imię i nazwisko

Andrzej Krysiak

Stanowisko

Rzemieślnik Specjalista

Pokój

Telefon

Tel. komórkowy

Adres email

Imię i nazwisko

Aneta Supeł

Stanowisko

Starszy Specjalista ds. Eksploatacji i Remontów

Pokój

115

Telefon

wew. 115

Tel. komórkowy

662-116-820 

Adres email

anetasupel@znwl.pl

Imię i nazwisko

Ewa Antoniak

Stanowisko

Starszy Inspektor ds. Eksploatacji i Remontów

Pokój

115

Telefon

wew.115

Tel. komórkowy

664-496-814

Adres email

ewaantoniak@znwl.pl

Imię i nazwisko

Ewa Gorzelańczyk

Stanowisko

Sprzątaczka

Pokój

Telefon

Tel. komórkowy

Adres email

Imię i nazwisko

Grzegorz Kosiński

Stanowisko

Rzemieślnik

Pokój

Telefon

Tel. komórkowy

Adres email

Imię i nazwisko

Jacek Kubiak

Stanowisko

Inspektor ds. Eksploatacji i Remontów

Pokój

205

Telefon

wew. 205

Tel. komórkowy

Adres email

jacekkubiak@znwl.pl

Imię i nazwisko

Jan Słowikowski

Stanowisko

Referent ds. Eksploatacji i Remontów

Pokój

114C

Telefon

wew. 114

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Katarzyna Kusiak

Stanowisko

Starszy Specjalista ds. Eksploatacji i Remontów

Pokój

112

Telefon

wew. 112

Tel. komórkowy

606-958-761

Imię i nazwisko

Krzysztof Misiak

Stanowisko

Starszy Specjalista ds. Eksploatacji i Remontów

Pokój

114 B

Telefon

wew. 125

Tel. komórkowy

664-496-851

Imię i nazwisko

Luiza Kacprzak

Stanowisko

Starszy Inspektor ds. Eksploatacji i Remontów

Pokój

112

Telefon

wew. 112

Tel. komórkowy

664-495-839

Adres email

luizakacprzak@znwl.pl

Imię i nazwisko

Marek Tadeusiak

Stanowisko

Starszy Inspektor ds. Eksploatacji i Remontów

Pokój

205

Telefon

wew. 205

Tel. komórkowy

668-891-240

Imię i nazwisko

Michał Kaźmierczak

Stanowisko

Straszy Inspektor ds. Eksploatacji i Remontów

Pokój

114 B

Telefon

wew. 125

Tel. komórkowy

664-495-976

Imię i nazwisko

Paweł Ciesielski        

Stanowisko

Rzemieślnik Specjalista

Pokój

Telefon

Tel. komórkowy

Adres email

Imię i nazwisko

Robert Janicki

Stanowisko

Rzemieślnik Specjalista

Pokój

Telefon

Tel. komórkowy

Adres email

Imię i nazwisko

Wiesław Kopytek

Stanowisko

Specjalista ds. Zarządzania Bezpieczeństwem

Pokój

Telefon

Tel. komórkowy

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Tel. kom.
Adres email
Mirosława Bilant p.o. Naczelnika Wydziału Finansowo – Księgowego 312 wew. 312
miroslawabilant@znwl.pl
Ewa Skoneczko Starszy Inspektor ds. Kadr i Płac ( Płace ) 316 wew. 316
ewaskoneczko@znwl.pl
Iwona Bielawska Główny Specjalista ds. Finansowo-Księgowych 313 wew. 313
iwonabielwaska@znwl.pl
Justyna Paturaj  Starszy Specjalista ds. Finansowo-Księgowych 311 wew. 311
justynapaturaj@znwl.pl
Karolina Budniak Główny Specjalista ds. Finansowo-Księgowych 311 wew. 311
karolinabudniak@znwl.pl 
Małgorzata Zajdel  Starszy Inspektor ds. Finansowo-Księgowych 310 wew. 310
malgorzatazajdel@znwl.pl 
Dorota Kowalska Inspektor ds. Finansowo-Księgowych 310 wew. 310
dorotakowalska@znwl.pl
Renata Dębowska Główny Specjalista ds. Finansowo-Księgowych 314 wew. 314
renatadebowska@znwl.pl 
Agnieszka Derlecka Inspektor ds. Finansowo - Księgowych 314 wew. 314
agnieszkaderlecka@znwl.pl
Beata Delis Inspektor ds. Finansowo – Księgowych 309 wew.309
beatadelis@znwl.pl
Anna Skrzypińska Inspektor ds. Finansowo - Księgowych 313 wew. 313
annaskrzypinska@znwl.pl
Violetta Matusiak Referent ds. Finansowo - Księgowych 309 wew. 309
violettamatusiak@znwl.pl
Anna Witaszek Inspektor ds. Finansowo - Księgowych 311 wew. 321
annawitaszek@znwl.pl

Imię i nazwisko

Mirosława Bilant

Stanowisko

p.o. Naczelnika Wydziału Finansowo – Księgowego

Pokój

312

Telefon

wew. 312

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Ewa Skoneczko

Stanowisko

Starszy Inspektor ds. Kadr i Płac ( Płace )

Pokój

316

Telefon

wew. 316

Tel. komórkowy

Adres email

ewaskoneczko@znwl.pl

Imię i nazwisko

Iwona Bielawska

Stanowisko

Główny Specjalista ds. Finansowo-Księgowych

Pokój

313

Telefon

wew. 313

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Justyna Paturaj 

Stanowisko

Starszy Specjalista ds. Finansowo-Księgowych

Pokój

311

Telefon

wew. 311

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Karolina Budniak

Stanowisko

Główny Specjalista ds. Finansowo-Księgowych

Pokój

311

Telefon

wew. 311

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Małgorzata Zajdel 

Stanowisko

Starszy Inspektor ds. Finansowo-Księgowych

Pokój

310

Telefon

wew. 310

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Dorota Kowalska

Stanowisko

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych

Pokój

310

Telefon

wew. 310

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Renata Dębowska

Stanowisko

Główny Specjalista ds. Finansowo-Księgowych

Pokój

314

Telefon

wew. 314

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Agnieszka Derlecka

Stanowisko

Inspektor ds. Finansowo - Księgowych

Pokój

314

Telefon

wew. 314

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Beata Delis

Stanowisko

Inspektor ds. Finansowo – Księgowych

Pokój

309

Telefon

wew.309

Tel. komórkowy

Adres email

beatadelis@znwl.pl

Imię i nazwisko

Anna Skrzypińska

Stanowisko

Inspektor ds. Finansowo - Księgowych

Pokój

313

Telefon

wew. 313

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Violetta Matusiak

Stanowisko

Referent ds. Finansowo - Księgowych

Pokój

309

Telefon

wew. 309

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Anna Witaszek

Stanowisko

Inspektor ds. Finansowo - Księgowych

Pokój

311

Telefon

wew. 321

Tel. komórkowy

Adres email

annawitaszek@znwl.pl

WYDZIAŁ INWESTYCJI

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Tel. kom.
Adres email
Łukasz Liberski Naczelnik Wydziału Inwestycji 200 wew. 209
667 537 001
lukaszliberski@znwl.pl
Joanna Marchwicka Starszy Specjalista ds. Inwestycji 203 wew. 203
joannamarchwicka@znwl.pl
Grzegorz Zimnicki Starszy Inspektor ds. Inwestycji 202 wew. 202
698–507-608
grzegorzzimnicki@znwl.pl
Magdalena Babaniuk Główny Specjalista ds. Inwestycji 201 wew. 201
magdalenababaniuk@znwl.pl

Imię i nazwisko

Łukasz Liberski

Stanowisko

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Pokój

200

Telefon

wew. 209

Tel. komórkowy

667 537 001

Imię i nazwisko

Joanna Marchwicka

Stanowisko

Starszy Specjalista ds. Inwestycji

Pokój

203

Telefon

wew. 203

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Grzegorz Zimnicki

Stanowisko

Starszy Inspektor ds. Inwestycji

Pokój

202

Telefon

wew. 202

Tel. komórkowy

698–507-608

Imię i nazwisko

Magdalena Babaniuk

Stanowisko

Główny Specjalista ds. Inwestycji

Pokój

201

Telefon

wew. 201

Tel. komórkowy

WYDZIAŁ REGULACJI STANÓW PRAWNYCH I ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Tel. kom.
Adres email
Beata Włodzimierska p.o. Naczelnika Wydziału Regulacji Stanów Prawnych i Zbywania Nieruchomości 103 wew. 131
607-420-424
beatawlodzimierska@znwl.pl
Agnieszka Miłosz Inspektor ds. Regulacji Stanów Prawnych i Zbywania Nieruchomości 104 wew. 132
agnieszkamilosz@znwl.pl
Justyna Obara Inspektor ds. Regulacji Stanów Prawnych i Zbywania Nieruchomości 103 wew. 130
justynaobara@znwl.pl
Zbigniew Żołnierczyk Starszy Specjalista ds. Regulacji Stanów Prawnych i Zbywania Nieruchomości 104 wew. 133
zbigniewzolnierczyk@znwl.pl

Imię i nazwisko

Beata Włodzimierska

Stanowisko

p.o. Naczelnika Wydziału Regulacji Stanów Prawnych i Zbywania Nieruchomości

Pokój

103

Telefon

wew. 131

Tel. komórkowy

607-420-424

Imię i nazwisko

Agnieszka Miłosz

Stanowisko

Inspektor ds. Regulacji Stanów Prawnych i Zbywania Nieruchomości

Pokój

104

Telefon

wew. 132

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Justyna Obara

Stanowisko

Inspektor ds. Regulacji Stanów Prawnych i Zbywania Nieruchomości

Pokój

103

Telefon

wew. 130

Tel. komórkowy

Adres email

justynaobara@znwl.pl

Imię i nazwisko

Zbigniew Żołnierczyk

Stanowisko

Starszy Specjalista ds. Regulacji Stanów Prawnych i Zbywania Nieruchomości

Pokój

104

Telefon

wew. 133

Tel. komórkowy

Wydział Organizacyjny

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Tel. kom.
Adres email
Izabela Pachniewicz p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego 102 wew. 102
izabelapachniewicz@znwl.pl
Mirosław Pijanowski Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych 102 wew. 102
miroslawpijanowski@znwl.pl
Dariusz Płotnicki Inspektor 117 wew. 117
dariuszplotnicki@znwl.pl
Ewa Skoneczko Starszy Inspektor ds. Kadr i Płac (Kadry) 316 wew. 316
ewaskoneczko@znwl.pl
Dariusz Najman Kierowca 101 wew. 101
667 637 103

Imię i nazwisko

Izabela Pachniewicz

Stanowisko

p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego

Pokój

102

Telefon

wew. 102

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Mirosław Pijanowski

Stanowisko

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Pokój

102

Telefon

wew. 102

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Dariusz Płotnicki

Stanowisko

Inspektor

Pokój

117

Telefon

wew. 117

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Ewa Skoneczko

Stanowisko

Starszy Inspektor ds. Kadr i Płac (Kadry)

Pokój

316

Telefon

wew. 316

Tel. komórkowy

Adres email

ewaskoneczko@znwl.pl

Imię i nazwisko

Dariusz Najman

Stanowisko

Kierowca

Pokój

101

Telefon

wew. 101

Tel. komórkowy

667 637 103

Adres email

SEKRETARIAT

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Tel. kom.
Adres email
Joanna Derkowska Pomoc Administracyjna wew. 318 lub 0

Imię i nazwisko

Joanna Derkowska

Stanowisko

Pomoc Administracyjna

Pokój

Telefon

wew. 318 lub 0

Tel. komórkowy

Adres email

OCHRONA DANYCH

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Tel. kom.
Adres email
Krzysztof Misiak Inspektor ds. Ochrony Danych 114B wew. 125
iod@znwl.pl

Imię i nazwisko

Krzysztof Misiak

Stanowisko

Inspektor ds. Ochrony Danych

Pokój

114B

Telefon

wew. 125

Tel. komórkowy

Adres email

iod@znwl.pl

PPOŻ I OBRONNE

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Tel. kom.
Adres email
Albert Romek Główny Specjalista ds. Ppoż i Obronnych 116 wew. 116
667–637–022
albertromek@znwl.pl

Imię i nazwisko

Albert Romek

Stanowisko

Główny Specjalista ds. Ppoż i Obronnych

Pokój

116

Telefon

wew. 116

Tel. komórkowy

667–637–022

Adres email

albertromek@znwl.pl

Koordynator do Spraw Dostępności w Zarządzie Nieruchomości Województwa Łódzkiego

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Tel. kom.
Adres email
Aneta Supeł Koordynator do Spraw Dostępności w Zarządzie Nieruchomości Województwa Łódzkiego 115 wew. 132
662 116 820
anetasupel@znwl.pl

Imię i nazwisko

Aneta Supeł

Stanowisko

Koordynator do Spraw Dostępności w Zarządzie Nieruchomości Województwa Łódzkiego

Pokój

115

Telefon

wew. 132

Tel. komórkowy

662 116 820

Adres email

anetasupel@znwl.pl