struktura organizacyjna

KADRA ZARZĄDZAJĄCA (sekretariat: tel. +48/ 42 205 58 71)

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Tel. kom.
Adres email
Grzegorz Janowicz Dyrektor 319 wew. 319
grzegorzjanowicz@znwl.pl
Michał Wierzbicki Z-ca Dyrektora ds. eksploatacyjnych 317 wew. 317
michalwierzbicki@znwl.pl
Tomasz Margiewicz Z-ca Dyrektora ds. technicznych 315 wew. 315
tomaszmargiewicz@znwl.pl
Mirosława Bilant Główna Księgowa 312 wew. 312
miroslawabilant@znwl.pl

Imię i nazwisko

Grzegorz Janowicz

Stanowisko

Dyrektor

Pokój

319

Telefon

wew. 319

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Michał Wierzbicki

Stanowisko

Z-ca Dyrektora ds. eksploatacyjnych

Pokój

317

Telefon

wew. 317

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Tomasz Margiewicz

Stanowisko

Z-ca Dyrektora ds. technicznych

Pokój

315

Telefon

wew. 315

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Mirosława Bilant

Stanowisko

Główna Księgowa

Pokój

312

Telefon

wew. 312

Tel. komórkowy

Wydział Eksploatacji

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Tel. kom.
Adres email
Michał Grochocki Naczelnik Wydziału Eksploatacji 106 wew. 106
664-496-838
michalgrochocki@znwl.pl
Krzysztof Misiak Specjalista ds. eksploatacji 114 B wew. 125
664-496-851
krzysztofmisiak@znwl.pl
Michał Kaźmierczak Straszy Inspektor ds. eksploatacji 114 B wew. 125
664-495-97
michalkazmierczak@znwl.pl
Agnieszka Sadura Specjalista ds. eksploatacji 111 wew. 111
664-496-816
agnieszkasadura@znwl.pl
Luiza Kacprzak Specjalista ds. eksploatacji 112 wew. 112
664-495-839
luizakacprzak@znwl.pl
Aneta Supeł Specjalista ds. eksploatacji 115 wew
662-116-820 
anetasupel@znwl.pl
Andrzej Donatowicz Straszy Specjalista ds. eksploatacji 115 wew. 115
664-496-814
andrzejdonatowicz@znwl.pl
Katarzyna Kusiak Starszy Inspektor ds. eksploatacji 112 wew. 112
606-958-761
katarzynakusiak@znwl.pl
Andrzej Kieresiński Starszy Inspektor ds. eksploatacji 113 wew. 113
667-637-102
andrzejkieresinski@znwl.pl
Robert Janicki Rzemieślnik Specjalista
Andrzej Krysiak Rzemieślnik Specjalista
Paweł Ciesielski         Rzemieślnik Specjalista
Jan Słowikowski Pomoc Administracyjna 114C wew. 114
janslowikowski@znwl.pl
Kamil Wieliczko Inspektor ds. eksploatacji 114C wew. 125
kamilwieliczko@znwl.pl
Wiesław Kopytek Specjalista ds. zarządzania bezpieczeństwem
wieslaw.kopytek@lodzkie.pl

Imię i nazwisko

Michał Grochocki

Stanowisko

Naczelnik Wydziału Eksploatacji

Pokój

106

Telefon

wew. 106

Tel. komórkowy

664-496-838

Imię i nazwisko

Krzysztof Misiak

Stanowisko

Specjalista ds. eksploatacji

Pokój

114 B

Telefon

wew. 125

Tel. komórkowy

664-496-851

Imię i nazwisko

Michał Kaźmierczak

Stanowisko

Straszy Inspektor ds. eksploatacji

Pokój

114 B

Telefon

wew. 125

Tel. komórkowy

664-495-97

Imię i nazwisko

Agnieszka Sadura

Stanowisko

Specjalista ds. eksploatacji

Pokój

111

Telefon

wew. 111

Tel. komórkowy

664-496-816

Imię i nazwisko

Luiza Kacprzak

Stanowisko

Specjalista ds. eksploatacji

Pokój

112

Telefon

wew. 112

Tel. komórkowy

664-495-839

Adres email

luizakacprzak@znwl.pl

Imię i nazwisko

Aneta Supeł

Stanowisko

Specjalista ds. eksploatacji

Pokój

115

Telefon

wew

Tel. komórkowy

662-116-820 

Adres email

anetasupel@znwl.pl

Imię i nazwisko

Andrzej Donatowicz

Stanowisko

Straszy Specjalista ds. eksploatacji

Pokój

115

Telefon

wew. 115

Tel. komórkowy

664-496-814

Imię i nazwisko

Katarzyna Kusiak

Stanowisko

Starszy Inspektor ds. eksploatacji

Pokój

112

Telefon

wew. 112

Tel. komórkowy

606-958-761

Imię i nazwisko

Andrzej Kieresiński

Stanowisko

Starszy Inspektor ds. eksploatacji

Pokój

113

Telefon

wew. 113

Tel. komórkowy

667-637-102

Imię i nazwisko

Robert Janicki

Stanowisko

Rzemieślnik Specjalista

Pokój

Telefon

Tel. komórkowy

Adres email

Imię i nazwisko

Andrzej Krysiak

Stanowisko

Rzemieślnik Specjalista

Pokój

Telefon

Tel. komórkowy

Adres email

Imię i nazwisko

Paweł Ciesielski        

Stanowisko

Rzemieślnik Specjalista

Pokój

Telefon

Tel. komórkowy

Adres email

Imię i nazwisko

Jan Słowikowski

Stanowisko

Pomoc Administracyjna

Pokój

114C

Telefon

wew. 114

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Kamil Wieliczko

Stanowisko

Inspektor ds. eksploatacji

Pokój

114C

Telefon

wew. 125

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Wiesław Kopytek

Stanowisko

Specjalista ds. zarządzania bezpieczeństwem

Pokój

Telefon

Tel. komórkowy

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Tel. kom.
Adres email
Iwona Bielawska Główny Specjalista ds. finansowo księgowych 313 wew. 313
iwonabielwaska@znwl.pl
Małgorzata Stankiewicz Starszy Specjalista ds. finansowo-księgowych 313 wew. 323
małgorzatastankiewicz@znwl.pl
Renata Dębowska Główny Specjalista ds. finansowo-księgowych 314 wew. 314
renatadebowska@znwl.pl 
Justyna Paturaj  Starszy Specjalista ds. finansowo-księgowych 311 wew. 311
justynapaturaj@znwl.pl
Karolina Budniak Starszy Specjalista ds. finansowo-księgowych  311 wew. 311
karolinabudniak@znwl.pl 
Agnieszka Górska Starszy Inspektor ds. finansowo-księgowych 311 wew. 321
agnieszkagorska@znwl.pl 
Joanna Szer Inspektor ds. finansowo-księgowych 309 wew. 309
joannaszer@znwl.pl
Małgorzata Zajdel  Starszy Inspektor ds. finansowo-księgowych 310 wew. 310
malgorzatazajdel@znwl.pl 
Dorota Kowalska Starszy Specjalista ds. finansowo-księgowych 310 wew. 310
dorotakowalska@znwl.pl 
Ewa Kempfi-Krysiak Starszy Inspektor ds. finansowo-księgowych 200 wew. 209
ewakempfikrysiak@znwl.pl
Katarzyna Kozłowska Inspektor ds. finansowo-księgowych wew. 209
katarzynakozlowska@znwl.pl

Imię i nazwisko

Iwona Bielawska

Stanowisko

Główny Specjalista ds. finansowo księgowych

Pokój

313

Telefon

wew. 313

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Małgorzata Stankiewicz

Stanowisko

Starszy Specjalista ds. finansowo-księgowych

Pokój

313

Telefon

wew. 323

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Renata Dębowska

Stanowisko

Główny Specjalista ds. finansowo-księgowych

Pokój

314

Telefon

wew. 314

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Justyna Paturaj 

Stanowisko

Starszy Specjalista ds. finansowo-księgowych

Pokój

311

Telefon

wew. 311

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Karolina Budniak

Stanowisko

Starszy Specjalista ds. finansowo-księgowych 

Pokój

311

Telefon

wew. 311

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Agnieszka Górska

Stanowisko

Starszy Inspektor ds. finansowo-księgowych

Pokój

311

Telefon

wew. 321

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Joanna Szer

Stanowisko

Inspektor ds. finansowo-księgowych

Pokój

309

Telefon

wew. 309

Tel. komórkowy

Adres email

joannaszer@znwl.pl

Imię i nazwisko

Małgorzata Zajdel 

Stanowisko

Starszy Inspektor ds. finansowo-księgowych

Pokój

310

Telefon

wew. 310

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Dorota Kowalska

Stanowisko

Starszy Specjalista ds. finansowo-księgowych

Pokój

310

Telefon

wew. 310

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Ewa Kempfi-Krysiak

Stanowisko

Starszy Inspektor ds. finansowo-księgowych

Pokój

200

Telefon

wew. 209

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Katarzyna Kozłowska

Stanowisko

Inspektor ds. finansowo-księgowych

Pokój

Telefon

wew. 209

Tel. komórkowy

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Tel. kom.
Adres email
Magdalena Babaniuk Starszy Inspektor ds. inwestycji i remontów 202 wew. 202
magdalenababaniuk@znwl.pl
Agnieszka Siedlecka Specjalista ds. inwestycji i remontów 203 wew. 203
698-891-240
agnieszkasiedlecka@zwnl.pl 
Bogdan Wilk Starszy Inspektor ds. inwestycji i remontów 204 wew. 204
606-967-736
bogdanwilk@znwl.pl
Wioletta Matusiak pomoc administracyjna
Marek Tadeusiak Starszy Inspektor ds. inwestycji i remontów 205 wew. 205
668-891-240
marektadeusiak@znwl.pl

Imię i nazwisko

Magdalena Babaniuk

Stanowisko

Starszy Inspektor ds. inwestycji i remontów

Pokój

202

Telefon

wew. 202

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Agnieszka Siedlecka

Stanowisko

Specjalista ds. inwestycji i remontów

Pokój

203

Telefon

wew. 203

Tel. komórkowy

698-891-240

Imię i nazwisko

Bogdan Wilk

Stanowisko

Starszy Inspektor ds. inwestycji i remontów

Pokój

204

Telefon

wew. 204

Tel. komórkowy

606-967-736

Adres email

bogdanwilk@znwl.pl

Imię i nazwisko

Wioletta Matusiak

Stanowisko

pomoc administracyjna

Pokój

Telefon

Tel. komórkowy

Adres email

Imię i nazwisko

Marek Tadeusiak

Stanowisko

Starszy Inspektor ds. inwestycji i remontów

Pokój

205

Telefon

wew. 205

Tel. komórkowy

668-891-240

WYDZIAŁ REGULACJI STANÓW PRAWNYCH I ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Tel. kom.
Adres email
Beata Włodzimierska Główny Specjalista ds. regulacji stanów prawnych i zbywania nieruchomości 103 wew. 131
607-420-424
beatawlodzimierska@znwl.pl
Marcin Młynarczyk Inspektor ds. regulacji stanów prawnych i zbywania nieruchomości 104 wew. 132
marcinmlynarczyk@znwl.pl
Aneta Stępniak-Pytel Inspektor ds. Regulacji Stanów Prawnych i Zbywania Nieruchomości wew. 130
anetastepniakpytel@znwl.pl
Zbigniew Żołnierczyk Starszy Inspektor ds. Regulacji Stanów Prawnych i Zbywania Nieruchomości 104 wew. 133
zbigniewzolnierczyk@znwl.pl

Imię i nazwisko

Beata Włodzimierska

Stanowisko

Główny Specjalista ds. regulacji stanów prawnych i zbywania nieruchomości

Pokój

103

Telefon

wew. 131

Tel. komórkowy

607-420-424

Imię i nazwisko

Marcin Młynarczyk

Stanowisko

Inspektor ds. regulacji stanów prawnych i zbywania nieruchomości

Pokój

104

Telefon

wew. 132

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Aneta Stępniak-Pytel

Stanowisko

Inspektor ds. Regulacji Stanów Prawnych i Zbywania Nieruchomości

Pokój

Telefon

wew. 130

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Zbigniew Żołnierczyk

Stanowisko

Starszy Inspektor ds. Regulacji Stanów Prawnych i Zbywania Nieruchomości

Pokój

104

Telefon

wew. 133

Tel. komórkowy

Samodzielne stanowiska ds. zamówień publicznych

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Tel. kom.
Adres email
Izabela Pachniewicz Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych 102 wew. 102
izabelapachniewicz@znwl.pl
Mirosław Pijanowski Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych 102 wew. 102
miroslawpijanowski@znwl.pl

Imię i nazwisko

Izabela Pachniewicz

Stanowisko

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Pokój

102

Telefon

wew. 102

Tel. komórkowy

Imię i nazwisko

Mirosław Pijanowski

Stanowisko

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Pokój

102

Telefon

wew. 102

Tel. komórkowy

SEKRETARIAT

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Tel. kom.
Adres email
Joanna  Olczyk Starszy Specjalista ds. Obsługi Sekretariatu i Archiwizacji wew. 318 lub 0
sekretariat@znw.pl

Imię i nazwisko

Joanna  Olczyk

Stanowisko

Starszy Specjalista ds. Obsługi Sekretariatu i Archiwizacji

Pokój

Telefon

wew. 318 lub 0

Tel. komórkowy

Adres email

sekretariat@znw.pl

KADRY I PŁACE

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Tel. kom.
Adres email
Anna Lis Starszy Inspektor ds. kadr i płac 316 wew. 316
annalis@znwl.pl

Imię i nazwisko

Anna Lis

Stanowisko

Starszy Inspektor ds. kadr i płac

Pokój

316

Telefon

wew. 316

Tel. komórkowy

Adres email

annalis@znwl.pl

ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Tel. kom.
Adres email
Beata Włodzimierska p.o Głównego Specjalisty ds. Organizacyjno-Prawnych 103 wew. 131
beatawlodzimierska@znwl.pl

Imię i nazwisko

Beata Włodzimierska

Stanowisko

p.o Głównego Specjalisty ds. Organizacyjno-Prawnych

Pokój

103

Telefon

wew. 131

Tel. komórkowy

PPOŻ I OBRONNE

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Tel. kom.
Adres email
Albert Romek Główny Specjalista ds. Ppoż i Obronnych 116 wew. 116
609-101-998
albertromek@znwl.pl

Imię i nazwisko

Albert Romek

Stanowisko

Główny Specjalista ds. Ppoż i Obronnych

Pokój

116

Telefon

wew. 116

Tel. komórkowy

609-101-998

Adres email

albertromek@znwl.pl

Koordynator do Spraw Dostępności w Zarządzie Nieruchomości Województwa Łódzkiego

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Tel. kom.
Adres email
Marcin Młynarczyk Koordynator do Spraw Dostępności w Zarządzie Nieruchomości Województwa Łódzkiego 104 wew. 132
marcinmlynarczyk@znwl.pl

Imię i nazwisko

Marcin Młynarczyk

Stanowisko

Koordynator do Spraw Dostępności w Zarządzie Nieruchomości Województwa Łódzkiego

Pokój

104

Telefon

wew. 132

Tel. komórkowy

KIEROWCA

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Tel. kom.
Adres email
Marek Olek Kierowca 101 wew. 101
667-637-103
marekolek@znwl.pl

Imię i nazwisko

Marek Olek

Stanowisko

Kierowca

Pokój

101

Telefon

wew. 101

Tel. komórkowy

667-637-103

Adres email

marekolek@znwl.pl