Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Zamówienia publiczne

wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana 2 szt. dźwigów osobowych nr 1 i nr 2 znajdujących się w budynku użyteczności publicznej położonym w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3

30.06.2021

wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łowiczu - etap II”

01.06.2021

Program funkcjonalno-użytkowy, wraz z koncepcją obiektu, dla nieruchomości znajdującej się przy ul. Piotrkowskiej 67 w Łodzi

02.04.2021

znak sprawy: ZP.262.147.2021

termin składania ofert: 12.04.2021 r., do godz. 10:00

Przeprowadzenie pięcioletnich przeglądów budowlanych

01.04.2021

znak sprawy: ZP.262.140.2021

termin składania ofert: 09.04.2021 r., do godz. 10:00

Dla niesłyszących