Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Zamówienia publiczne

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego

19.11.2020

znak sprawy: ZP.262.600.2020

termin składania ofert: 30.11.2020 r., godz. 10:00

Kompleksowe ubezpieczenie floty pojazdów Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkich jednostek samorządowych Województwa Łódzkiego

04.11.2020

ZNAK SPRAWY: ZP.262.585.2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.11.2020 R., GODZ. 12:00, 25.11.2020 R., GODZ. 12:00

 

585 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

585 - Odpowiedzi na zapytania, zmiana treści siwz, przedłużenie terminu składania ofert


ZAŁĄCZNIKI O CHARAKTERZE POUFNYM:

ZAŁĄCZNIK NR 6 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Wykaz Ubezpieczonych

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Wykaz pojazdów

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Szkodowość

Wykonawca informacje o charakterze poufnym może uzyskać poprzez zawnioskowanie o ich przesłanie w formie elektronicznej, zgodnie z  Rozdziałem III SIWZ.
Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 7 do siwz.
Adres mailowy osób uprawnionych przez zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami został wskazany w rozdziale I siwz
przetargi.dujsp@np.com.pl

usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych i terenów zielonych

26.10.2020

znak sprawy: ZP.262.567.2020

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny:   2020/S  208-508153

termin składania ofert:  26.11.2020 r., 30.11.2020 r., 04.12.2020 r., godz.: 10:00

Wyjaśnienia do udzielonych odpowiedzi na zapytania, przedłużenie terminu składania ofert 

2020-OJS235-580902 - TED Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Odpowiedzi na zapytania, zmiana treści siwz, przedłużenie terminu składania ofert

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

miniPortal - strona główna - link do strony internetowej

miniPortal- strona informacyjna - link do strony internetowej

miniPortal - Szyfrowanie ofert - film instruktażowy (link)

miniPortal - Złożenie oferty - film instruktażowy (link)

miniPortal - Zmiana / wycofanie oferty - film instruktażowy (link)

miniPortal - Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - film instruktażowy (link)

ZAŁĄCZNIKI TREŚĆ ZAPYTANIA

Roboty budowlane polegające na wykonaniu prac zabezpieczających budynki, będące w zarządzaniu Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, zlokalizowane na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159

02.10.2020

znak sprawy: ZP.262.515.2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.10.2020, GODZ. 10:00

Dla niesłyszących