ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego
przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3 Maja 46.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 13 września do 4 października 2022 roku. Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 133.

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do użyczenia, obejmujący nieruchomość położoną w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. św. Antoniego 47.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 9 do 30 sierpnia 2022 roku. Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 133.

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w użyczenie, obejmujący nieruchomość położoną w Łodzi przy al. Piłsudskiego 159

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 2 do 23 sierpnia 2022 roku. Sprawę prowadzi Aneta Stępniak-Pytel, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 130.

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący lokal użytkowy nr 2 położony w Rawie Mazowieckiej przy ul. Jeżowskiej 10.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 28 czerwca do 19 lipca 2022 roku. Sprawę prowadzi Marcin Młynarczyk, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 132.

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego
przeznaczonych do oddania w użyczenie, obejmujący nieruchomość położoną w Łowiczu przy ul. Topolowej 5

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 9 czerwca do 30 czerwca 2022 roku. Sprawę prowadzi Marcin Młynarczyk, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 132.

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do zbycia, obejmujący nieruchomość położoną w Skierniewicach, przy ul. Nowobielańskiej 61.

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 4 maja do 25 maja 2022 roku.   Termin składania wniosków w sprawie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia 15 czerwca 2022 roku. Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek w tym zakresie do Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego – Łódź, ul. Kamińskiego 7-9.   Sprawę prowadzi Beata Włodzimierska, pok. 103,  tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 131.  

Dowiedz się więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, OBEJMUJĄCY NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W ŁODZI PRZY UL.SIENKIEWICZA 3

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 22 lutego do 15 marca 2022 roku. Sprawę prowadzi Aneta Stępniak-Pytel, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 130.

Dowiedz się więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, OBEJMUJĄCY NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W WIELUNIU PRZY UL.GŁOWACKIEGO BN., DZIAŁKA NR 1/1

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 15 lutego do 8 marca 2022 roku. Termin składania wniosków w sprawie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości, na podstawie art. 34, ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia 29 marca 2022 roku. Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek w tym zakresie do Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego – Łódź, ul. Kamińskiego 7-9. Sprawę prowadzi Aneta Stępniak-Pytel, pok. 103,  tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 130.

Dowiedz się więcej