04.05.2022 Komunikaty / Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do zbycia, obejmujący nieruchomość położoną w Skierniewicach, przy ul. Nowobielańskiej 61.

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 4 maja do 25 maja 2022 roku.

 

Termin składania wniosków w sprawie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia 15 czerwca 2022 roku. Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek w tym zakresie do Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego – Łódź, ul. Kamińskiego 7-9.

 

Sprawę prowadzi Beata Włodzimierska, pok. 103,  tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 131.