ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący nieruchomość położoną w Sieradzu, przy ul. Jana Pawła II, dz. 5272/12, obręb 15.

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 5 do 26 marca 2024 roku. Sprawę prowadzi Agnieszka Miłosz, pok. 104, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 132.

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użytkowanie, obejmujący nieruchomość położoną w Łodzi, przy ul. Aleksandrowskiej 159.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 20 lutego do 12 marca 2024 roku. Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 133.

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w użyczenie, obejmujący nieruchomość położoną w Łodzi, przy ul. Narutowicza (dz.nr 526/6, obręb S-1).

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 23 stycznia do 13 lutego 2024 r. Sprawę prowadzi Justyna Obara, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 130.

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmujący nieruchomość położoną w Łodzi, przy ul. Aleksandrowskiej 159.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 12 grudnia 2023 r. do 02 stycznia 2024 r. Sprawę prowadzi Justyna Obara, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 130.

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w użyczenie, obejmujący nieruchomość położoną w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 63-75.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 5 do 26 grudnia 2023 roku. Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 133.

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmujący nieruchomość położoną w Łodzi, przy ul. Wycieczkowej 86.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 28 listopada do 19 grudnia 2023 roku. Sprawę prowadzi Agnieszka Miłosz, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 132.

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący lokal mieszkalny nr 19 położony w Warcie, przy ul. Sieradzkiej 3

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 28 listopada do 19 grudnia 2023 roku. Termin składania wniosków w sprawie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości, na podstawie art. 34, ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia 9 stycznia 2024 roku. Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek w tym zakresie do Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego – Łódź, ul. Kamińskiego 7/9. Sprawę prowadzi Agnieszka Miłosz, pok. 104, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 132.

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Żeromskiego 31.

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 10 do 31 października 2023 roku. Termin składania wniosków w sprawie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości, na podstawie art. 34, ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia 21 listopada 2023 roku. Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek w tym zakresie do Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego – Łódź, ul. Kamińskiego 7/9. Sprawę prowadzi Agnieszka Miłosz, pok. 104, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 132.

Dowiedz się więcej