28.11.2023 Komunikaty / Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący lokal mieszkalny nr 19 położony w Warcie, przy ul. Sieradzkiej 3

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 28 listopada do 19 grudnia 2023 roku.

Termin składania wniosków w sprawie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości, na podstawie art. 34, ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia 9 stycznia 2024 roku. Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek w tym zakresie do Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego – Łódź, ul. Kamińskiego 7/9.

Sprawę prowadzi Agnieszka Miłosz, pok. 104, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 132.