10.10.2023 Komunikaty / Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Żeromskiego 31.

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 10 do 31 października 2023 roku.

Termin składania wniosków w sprawie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości, na podstawie art. 34, ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia 21 listopada 2023 roku.

Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek w tym zakresie do Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego – Łódź, ul. Kamińskiego 7/9.

Sprawę prowadzi Agnieszka Miłosz, pok. 104, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 132.