05.03.2024 Komunikaty / Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący nieruchomość położoną w Sieradzu, przy ul. Jana Pawła II, dz. 5272/12, obręb 15.

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 5 do 26 marca 2024 roku.

Sprawę prowadzi Agnieszka Miłosz, pok. 104, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 132.