21.03.2022 Zapytania ofertowe

Konserwacja Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), Systemów Kontroli Dostępu (SKD) oraz monitoringu wizyjnego (CCTV)

znak sprawy: ZP.262.125.2022

termin składania ofert: 28.03.2022 r., do godz. 10:00

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe - konserwacja SSWiN, SKD oraz CCTV

Pobierz

Informacja o wyniku postępowania

Pobierz