praca w zarządzie

ogłoszenia o naborze do pracy w zarządzie nieruchomości województwa łódzkiego

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w ZNWŁ, żę w przypadku każdorazowej potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym przeprowadzany będzie otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ogłoszenia o stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska umieszczane będą poniżej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi, 91-427 Łódź, ul.Kamińskiego 7/9.

Ze względu na procedurę naboru wynikającą z obowiązujących przepisów art. 11-13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U.2014.1202 z póżn. zm.), Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi będzie przyjmował oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZNWŁ.

Tym samym prosimy o nieskładanie, bądź nieprzesyłanie do ZNWŁ w Łodzi swoich ofert o pracę w innych przypadkach, aniżeli związanych z ogłoszonym naborem na dane, wolne stanowisko urzędnicze. Oferty złożone a niezwiązane z ogłoszonym naborem na wolne stanowisko urzędnicze, nie będą wykorzystane w procesie naboru pracowników i będą podlegały zwrotowi.

Jednocześnie, w przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi swoich ofert pisemnie w formie, w zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Kwestionariusz_kandydata_od_4_maja

oświadczenie-gł.księg.

zdolność do czynności prawnych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

oświadczenie o niekaralności(1)

ogłoszenia o rekrutacji:

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Podinspektor ds. Inwestycji i Remontów

Numer ewidencyjny naboru: ZNWŁ.KP.BIP.110.02.2022

Zobacz szczegóły

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Podinspektor ds. Inwestycji i Remontów

Numer ewidencyjny naboru: ZNWŁ.KP.BIP.110.09.2022

Zobacz szczegóły

Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko: Inspektor ds. Inwestycji i Remontów

Numer ewidencyjny naboru: ZNWŁ.KP.BIP.110.1.2022

Zobacz szczegóły

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Podinspektor ds. Inwestycji i Remontów

Numer ewidencyjny naboru: ZNWŁ.KP.BIP.110.09.2022

Zobacz szczegóły

Nabór na stanowisko Starszego Specjalisty ds. Inwestycji i Remontów

Numer ewidencyjny naboru: ZNWŁ.KP.BIP.110.07.2021

Zobacz szczegóły

NABÓR KANDYDATÓW DO PRACY NA WOLNE STANOWISKO : STARSZY SPECJALISTA DS. INWESTYCJI I REMONTÓW.

Numer ewidencyjny naboru: ZNWŁ.KP.BIP.110.07.2021

Zobacz szczegóły

NABÓR KANDYDATÓW DO PRACY NA WOLNE STANOWISKO : PODINSPEKTOR / INSPEKTOR DS. EKSPLOATACJI.

Numer ewidencyjny naboru: ZNWŁ .KP.BIP.110.08.2021

Zobacz szczegóły

NABÓR KANDYDATÓW DO PRACY NA WOLNE STANOWISKO : STARSZY SPECJALISTA DS. INWESTYCJI I REMONTÓW

Numer ewidencyjny naboru: ZNWŁ .KP.BIP.110.08.2021

Zobacz szczegóły