22.03.2024 Komunikaty / Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do zbycia w formie darowizny, obejmujący nieruchomość położoną w Łodzi, przy ul. Narutowicza, oznaczoną jako działka gruntu 526/6.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 21 marca do 11 kwietnia 2024 r.

Termin składania wniosków w sprawie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia 2 maja 2024 r.

Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, pok. 104, tel. 042 205-58-71; wewnętrzny 133.