07.03.2024 Komunikaty / Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmujący nieruchomość położoną w Poddębicach, przy ul. Targowej 10 i w Sieradzu, przy ul. Warneńczyka 1.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 7 marca do 28 marca 2024 roku.
Sprawę prowadzi Justyna Obara, tel. 42 205-5