29.04.2022 Tryby podstawowe, pozostałe postępowania

Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. Modernizacja parteru oraz wejścia do budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Łodzi

znak sprawy: ZP.262.190.2022

termin składania ofert: 20.05.2022 r., do godz. 10:00 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz

Specyfikacja warunków zamówienia

Pobierz

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Pobierz

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz

Informacja o wyniku postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Pobierz