15.06.2022 Tryby podstawowe, pozostałe postępowania

Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Łowickie centrum aktywności międzypokoleniowej „Łobyczaj-TO” – Etap 1” w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok

znak sprawy: OR.262.281.2022.ZP

termin składania ofert: 04.07.2022 r.  08.07.2022 r., do godz. 10:00

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Pobierz

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pobierz

Odpowiedzi na pytania, przedłużenie terminu składania ofert

Pobierz

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (wyniku postępowania)

Pobierz