15.11.2022 Przetargi

Dostawa energii elektrycznej na rok 2023 dla Wojewódzkiej GrupyZakupowej energii elektrycznej na rok 2023

znak sprawy: OR.262.519.2022.ZP

termin składania ofert: 28.11.2022 r., do godz. 10:00

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Pobierz

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Pobierz

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz

Informacja o wyniku postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Pobierz