Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali niemieszkalnych nr 1 i nr 4P w budynku położonym w Łasku, przy ul. 9 Maja 50.

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali niemieszkalnych nr 1 i nr 4P w budynku położonym w Łasku, przy ul. 9 Maja 50.

15.07.2021

ustny nieograniczony
DATA PRZETARGU
23.08.2021
CENA WYWOŁAWCZA
26,00 zł (lok nr 1) i 7,00 zł (lok. nr 4P)
WARUNKI PRZETARGU OGŁOSZENIEDla niesłyszących