PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALI NIEMIESZKALNYCH NR 1 I NR 4P W BUDYNKU POŁOŻONYM W ŁASKU, PRZY UL. 9 MAJA 50.

26,00 ZŁ (LOK NR 1) I 7,00 ZŁ (LOK. NR 4P)
Najem / Dzierżawa

Ustny Nieograniczony

DATA PRZETARGU: 23.08.2021