31.01.2023 Komunikaty / Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący nieruchomość położoną w Skierniewicach przy ul. Kozietulskiego 20.

  • Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 31 stycznia do 21 lutego 2023 roku.
  • Termin składania wniosków w sprawie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości, na podstawie art. 34, ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia 14 marca 2023 roku. Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek w tym zakresie do Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego – Łódź, ul. Kamińskiego 7/9.
  • Sprawę prowadzi Agnieszka Miłosz, pok. 104, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 132.