02.04.2024 Komunikaty / Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym, obejmujący nieruchomość położoną w Łodzi, przy ul. Solnej 14.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 2 kwietnia do 23 kwietnia 2024 r.

Sprawę prowadzi Justyna Obara, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 130.