21.02.2023 Komunikaty / Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz Miasta Sieradza, obejmujący nieruchomość położoną w Sieradzu, przy ul. Tuwima 2.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 21 lutego do 14 marca 2023 r.

Sprawę prowadzi Agnieszka Miłosz, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 132.