07.03.2024 Komunikaty / Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz Miasta Sieradza, obejmujący nieruchomość położoną w Sieradzu, przy ul. Tuwima 2.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 7 do 28 marca 2024 r.

Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 133.