12.03.2024 Komunikaty / Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący lokal użytkowy nr 2 położony w Rawie Maz., przy ul. Jeżowskiej 10.

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 12 marca do 2 kwietnia 2024 roku.

Sprawę prowadzi Agnieszka Miłosz, pok. 104, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 132.