14.02.2023 Komunikaty / Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomość Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmujący nieruchomość położoną w Sieradzu, przy ul. 3 Maja 7

  • Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 14 lutego do 7 marca 2023 roku.
  • Sprawę prowadzi Agnieszka Miłosz, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 132.