INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Z DNIA 19 LIPCA 2021 R

Sprzedaż

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Z DNIA 19 LIPCA 2021 R., NA SPRZEDAŻ PRZYSŁUGUJĄCEGO WOJEWÓDZTWU ŁÓDZKIEMU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKU POSADOWIONEGO NA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL. POW 3

Ustny Nieograniczony