Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem miejsca postojowego nr 5, pod wiatą, usytuowanego na nieruchomości położonej w Łasku, przy ul. 9 Maja 50.

Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu brutto wynosi 210,00 zł.
Najem / Dzierżawa