Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem miejsc postojowych nr 1, 2 3, pod wiatą, usytuowaną na nieruchomości położonej w Łasku, przy ul. 9 Maja 50.

Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu brutto wynosi 205,00 zł
Najem / Dzierżawa