Warta, Sieradzka 7 (32/5) lok.m.32

opis nieruchomości

Lokal mieszkalny stanowiący własność Województwa Łódzkiego oznaczony numerem 32 o powierzchni użytkowej wynoszącej 38,00 m2, do którego przynależy pomieszczenie o powierzchni użytkowej wynoszącej  2,90 m2.  Lokal składa się z pomieszczenia kuchni, dwóch pokoi, przedpokoju i łazienki z wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody z kotłowni lokalnej. Z opisywanym lokalem związany jest udział w prawie własności  w nieruchomości wspólnej w wysokości 18/1000 części,  którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Zgodnie z Zaświadczeniem Starosty Powiatu  Sieradzkiego wydanym w dniu 27.10.2005 r. opisywany lokal mieszkalny jest lokalem samodzielnym, zatem w myśl Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, może stanowić odrębny przedmiot własności. Opisywany lokal mieszkalny usytuowany jest  na parterze budynku mieszkalnego, posadowionego na nieruchomości stanowiącej współwłasność Województwa Łódzkiego oraz osób fizycznych (wspólnoty mieszkaniowej), oznaczonej numerem ewidencyjnym 32/5, w obrębie geodezyjnym 13 miasta Sieradz, o powierzchni 0,1590 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu prowadzi księgę wieczystą nr SR1S/00055374/6.

Wielolokalowy budynek mieszkalny jest obiektem budowlanym posiadającym  sześć kondygnacji (w tym podpiwniczenie). Budynek mieszkalny posiada trzy klatki schodowe, wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody z kotłowni lokalnej. Lokal w budynku wykorzystywany jest do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych (oddany w najem).

osoba zarządzająca
Aneta Supeł (pokój nr 115) nr tel. 115 tel. kom. 662 116 820
uwagi

Wspólnota mieszkaniowa w obcym zarządzie