Skierniewice, Senatorska 10 (udział 18614/44078)

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa zabudowana, 
  • Nieruchomość stanowi współwłasność Województwa Łódzkiego, 
  • Księga Wieczysta nr LD1H/0005636/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach VII Wydział Ksiąg Wieczystych,
  • Działka nr 118, w obrębie 10 miasta Skierniewice,
  • Powierzchnia gruntu wynosi 0,0744 ha.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy ul. Senatorskiej w ścisłym centrum miasta Skierniewice, w dzielnicy handlowo-usługowo-mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów handlowo-usługowych (tj. szkoły, przedszkola, przychodnie zdrowia, banki, poczta). 

Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej tj. elektroenergetycznej, wodno-kanalizacjyjnej, gazowej, c.o. z sieci miejskiej.

Teren nieruchomości jest w całości utwardzony z pominięciem punktów zieleni. Wjazd i wejście na nieruchomość odbywa się od strony ul. Senatorskiej, przy której znajduje się brama wjazdowa wraz z furtką.

Działka gruntu zabudowana jest dwoma budynkami o przeznaczeniu administracyjno–dydaktycznym:

  • budynek nr 1 – piętrowy bez podpiwniczenia, o powierzchni użytkowej 254,64 m²,
  • budynek nr 2 (w podwórzu) – parterowy bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej 186,14 m².

Obecnie powierzchnia odpowiadająca udziałowi Województwa Łódzkiego w nieruchomości wykorzystywana jest na cele statutowe samorządowej jednostki organizacyjnej tj. Wojewódzkiego Urządu Pracy w Łodzi – Oddział Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Skierniewicach.

osoba zarządzająca
Krzysztof Misiak (pokój 114B) nr tel. 125 tel. kom. 664 496 851