Skierniewice, Al. Niepodległości 7

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa zabudowana;
  • Nieruchomość stanowi przedmiot własności Województwa Łódzkiego;
  • Księga wieczysta nr LD1H/00023434/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach;
  • Działka nr 5/4 znajduje się w obrębie geodezyjnym 6 miasta Skierniewice;
  • Powierzchnia działki to 0,1986 ha

Nieruchomość zlokalizowana jest w pobliżu centrum miasta, w rejonie skrzyżowania Alei Niepodległości z ulicą Kopernika.

Bezpośrednie otoczenie nieruchomości: od zachodu – biurowiec ZUS i ulica Kopernika, od południa: Aleja Niepodległości, do której przylega   nieruchomość , zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz obiekty usługowe i handlowe w rejonie skrzyżowania Alei Niepodległości i ulicy Kopernika,od wschodu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (bloki), od północy: obiekty handlowo – usługowe w rejonie ulicy Mszczonowskiej oraz ulica Mszczonowska.

Na nieruchomości w środkowej części działki posadowiony jest budynek biurowo-administracyjny, parterowy wykonany w technologii stalowej z częściowym podpiwniczeniem. 

Budynek swym szczytem przylega do działki 5/3, na której znajduje się pochylnia umożliwiająca wjazd do dwóch garaży usytuowanych w piwnicy. 

Parametry techniczno – użytkowe budynku:

  • Powierzchnia zabudowy   448,00m2
  • Powierzchnia użytkowa   725,90m2 
  • Kubatura           3914,43m3

Nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele statutowe Województwa Łódzkiego. Na podstawie Umowy dzierżawy z dnia 6 sierpnia 2018 roku jest wykorzystywana na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach. 

W budynku znajdują się następujące instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, c.o. zasilane z sieci miejskiej, telefoniczna, wentylacyjna. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

osoba zarządzająca
Katarzyna Kusiak (pokój nr 112) nr tel. 112 tel. kom. 606 958 761