Sieradz, ul. Jana Pawła II

opis nieruchomości

Opis nieruchomości
• Nieruchomość gruntowa częściowo zabudowana;
• Nieruchomość stanowi własność Województwa Łódzkiego;
• Dla nieruchomości VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sieradzu prowadzi księgę wieczystą nr SR1S/00070703/3;
• Nieruchomość składa się z działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 202/16 w obrębie ewidencyjnym 16 Miasta Sieradza;
• Powierzchnia działki wynosi 0,0220 ha

Działka nie jest wykorzystywana do realizacji celów statutowych Województwa Łódzkiego.

Nieruchomość obejmująca działkę gruntu nr 120/16 położona jest w centrum Miasta Sieradza, przy drodze wojewódzkiej DW Nr 482 – ulicy Jana Pawła II (poza pasem drogowym),
w bezpośrednim sąsiedztwie budynku usługowego „Biedronka”. W rejestrze ewidencji gruntów wyżej wymieniona działka posiada opis użytku „Bi”.
Działka numer 202/16 powstała z podziału działki numer 202/15 uregulowanej
w księdze wieczystej Nr SR1S/00070703/3, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 24.11.2021r. (znak: WU-A.6831.31.2021.AJ Nr 38/2021) o zatwierdzeniu podziału nieruchomości.
Na terenie działki nr 202/16 posadowiony jest fragment budynku usługowego zlokalizowanego na działce nr 195/28 położonej w obrębie nr 16 Miasta Sieradza, znak „Zakaz Handlu”, metalowy pojemnik na plastikowe nakrętki, przed wejściem do budynku usługowego oraz przed drzwiami z tyłu budynku usługowego fragment nawierzchni z kostki betonowej. Przez działkę przebiega czynny kabel energetyczny średniego napięcia 15kV.
Przedmiotowa działka posiada kształt prostokąta, porośnięta jest trawą oraz krzewami, które zostały uformowane w żywopłot.

Osoba zarządzająca:
Michał Kaźmierczak (pok. 114B)
nr tel. 42 205 58 71 wew. 125,
tel. kom. 664 495 976,
e-mail: michalkazmierczak@znwl.pl

osoba zarządzająca
Michał Kaźmierczak (pokój nr 114B) nr tel. wew.125 tel. kom. 664 495 976