Sieradz, Pl. Wojewódzki 3

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa zabudowana;
  • Nieruchomość stanowi współwłasność Województwa Łódzkiego do 17/1000 części, Skarbu Państwa do 222/1000 części oraz Powiatu Sieradzkiego do 761/1000 części;
  • Księga wieczysta nr SR1S/00043618/2 prowadzona przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sieradzu;
  • Nieruchomość składa się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 123/8, 123/15, 148/4, 155/6, 156/1 i 174/25 w obrębie geodezyjnym 17 Miasta Sieradza;
  • Łączna powierzchnia gruntu 0,5212 ha;

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w centralnej części Sieradza, na terenach usługowych, administracyjno-biurowych i handlowych. 

Na terenie nieruchomości posadowiony jest budynek biurowy (administracyjny), który wchodzi w skład kompleksu zabudowań administracyjnych i oznaczony jest literą „A”. Jest to obiekt dziewięciokondygnacyjny, podpiwniczony, wzniesiony w technologii wielkopłytowej prefabrykowanej, w tzw. systemie URT 75. Budynek wyposażony został w instalacje: elektryczną i odgromową, wodociągowo-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody z sieci miejskiej, telefoniczną, sygnalizacji p.poż. oraz wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. 

Parametry techniczno-użytkowe budynku „A”:

  • Powierzchnia zabudowy – 1290,00 m2;
  • Powierzchnia użytkowa – 6019,27 m2;
  • Powierzchnia całkowita – 9317,40 m2;
  • Kubatura – 36686,00 m3;

Łączna powierzchnia lokali biurowych wraz z powierzchnią wspólną, przydającą Województwu Łódzkiemu w związku z posiadany udziałem, wynosi 142,72 m2 (powierzchnia użytkowa – 135,71 m2, powierzchnia wspólna – 7,01 m2). Pomieszczenia biurowe na podstawie umowy użyczenia z dnia 02.02.2000 r., użytkowane są przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu na zadania statutowe. Pomieszczenia te nie są wykorzystywane na cele związane z działalnością statutową Województwa Łódzkiego.

osoba zarządzająca
Michał Kaźmierczak (pokój nr 114B) nr tel. 125 tel. kom. 664 495 976