Sieradz, Jagiellońska 2

opis nieruchomości
  • Nieruchomości gruntowe zabudowane;
  • Nieruchomości stanowią własność Województwa Łódzkiego;
  • Nieruchomości uregulowane są w księgach wieczystych nr SR1S/00041696/8 i SR1S/000041299/5, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Sieradzu;
  • Nieruchomość uregulowana w księdze wieczystej SR1S/00041696/8 składa się z działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 195/41 o powierzchni 0,1431 ha w obrębie geodezyjnym 16 Miasta Sieradza; 
  • Nieruchomość uregulowana w księdze wieczystej SR1S/000041299/5 składa się z działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 195/113 o powierzchni 0,1464 ha w obrębie geodezyjnym 16 Miasta Sieradza;

Przedmiotowe nieruchomości położone są w południowo-zachodniej części Sieradza, blisko centrum. W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości dominuje zabudowa wielorodzinna. Dobry dostęp do handlu, usług oraz obiektów użyteczności publicznej, w tym szkół i poradni. Teren nieruchomości jest nieogrodzony, otoczony trawnikiem, brak nasadzeń. 

Na nieruchomościach obejmującej działkę nr 195/41 posadowiony jest budynek  parterowy nr I, niepodpiwniczony, wzniesiony w 1987 r., zmodernizowany i rozbudowany w 2004 r., w którym aktualnie mieści się magazyn książek. Na nieruchomości obejmującej działkę nr 195/113 posadowiona jest budynek nr II biurowy, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, ze stropodachem wentylowanym, wzniesiony w 2004 r. w wyniku rozbudowy budynku I. Budynek I i II stanowią funkcjonalną całość. Oba budynki wyposażone są w instalacje elektryczną i odgromową, wodociągowo-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylację mechaniczną, system włamania i napadu oraz przeciwpożarową. Budynki te są w stanie technicznym i estetycznym zadawalającym, pozwalającym na bezpieczne użytkowanie, elementy konstrukcyjne w stanie dobrym. Budynek II przystosowany został dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie nieruchomość wykorzystywana jest na cele statutowe Województwa Łódzkiego, nieruchomość wykorzystywana jest przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu.

PARAMETRY TECHNICZO – UŻYTKOWE OBIEKTÓW STANOWIĄCYCH FUNKCJONALNĄ CAŁOŚĆ:

  • Łączna powierzchnia zabudowy 1270,70 m2
  • Łączna powierzchnia użytkowa  1507,17 m2
  • Kubatura Łącznie 6657,00 m3
osoba zarządzająca
Michał Kaźmierczak (pokój nr 114B) nr tel. 125 tel. kom. 664 495 976