Piotrków Trybunalski, Wojska Polskiego 2 / Zamkowa 24

opis nieruchomości
 • Nieruchomość gruntowa zabudowana
 • Nieruchomość stanowi przedmiot własności Województwa Łódzkiego
 • Księga wieczysta nr PT1P/00062168/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim; VI Wydział Ksiąg Wieczystych
 • Działki o numerach ewidencyjnych 106/3, 106/7 w obrębie 21 Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
 • Powierzchnia łączna działek wynosi 0,2374 ha.

Nieruchomość znajduje się na obszarze zabytkowego układu urbanistycznego śródmieścia miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Bezpośrednio z nieruchomością, od strony ulicy Curie-Skłodowskiej sąsiaduje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, z parkingiem wewnętrznym ( wjazd od ulicy Zamkowej ). Na działce o numerze ewidencyjnym 106/7 o powierzchni 0,1507 ha położonej u zbiegów ulic Wojska Polskiego 2 i Marii Curie Skłodowskiej 1, posadowiony jest budynek wolnostojący, podpiwniczony o trzech kondygnacjach nadziemnych. W budynku znajdują się  instalacje: 

 • elektryczna,
 • teletechniczna,
 • sygnalizacji włamania i napadu SSWIN oraz CCTV,
 • sygnalizacji pożaru SSP i oddymiania klatek schodowych,
 • wentylacji mechanicznej,
 • wodno-kanalizacyjna,
 • centralnego ogrzewania,

Parametry techniczno-użytkowe budynku b. przychodni:

 • rok budowy – początek XX-go wieku
 • powierzchnia zabudowy   671,00 m2
 • powierzchnia użytkowa  1660,57 m2 
 • kubatura   8574,00 m3

Na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 19 listopada 2013 roku pomiędzy Województwem Łódzkim a Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 106/7  o powierzchni 190,04 m2 została oddana przez Województwo Łódzkie do bezpłatnego używania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi. 

Budynek znajdujący się na działce oznaczonej numerem 106/7 jest siedzibą wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Łódzkiego zlokalizowanych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego tj.: Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Piotrkowie Trybunalskim, Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi filia w Piotrkowie Trybunalskim, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi – Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi – Oddział w Piotrkowie Trybunalskim oraz Centrum Planowania i Kształtowania Kariery Zawodowej przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi. 

 Na działce Nr 106/3 wybudowany jest parking wewnętrzny dla klientów i pracowników wskazanych wyżej wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Łódzkiego.

osoba zarządzająca
Krzysztof Misiak (pokój 114B) nr tel. 125 tel. kom. 664 496 851