Mierzyn, Mierzyn 224

opis nieruchomości
 • Nieruchomość gruntowa zabudowana; 
 • Nieruchomość stanowi własność Województwa Łódzkiego; 
 • Księga wieczysta Nr PT1P/00069716/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy
  w Piotrkowie Trybunalskim;
 • Działki ewidencyjne o numerach 1208/5, 1209/5 i 1210/7 w obrębie Mierzyn;
 • Powierzchnia łączna działek wynosi 1,4832 ha.

Nieruchomość położona jest w odległości ok. 25÷30 km od miast powiatowych: Piotrkowa Trybunalskiego i Radomska. Dojazd od strony południowej przez Kamieńsk i wieś gminną Gorzkowice oraz od strony północnej drogą krajową DK 91 z Piotrkowa Trybunalskiego przez wieś gminną Rozprza i wieś Mierzyn. W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości nie ma zabudowy mieszkaniowej, przeważają lasy oraz grunty rolne. W odległości 50 metrów, od strony południowej znajduje się tama na zbiorniku wodnym „Cieszanowice”.

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami predysponującymi je do pełnienia funkcji ośrodka szkoleniowego z zapleczem hotelowym. 

Wjazd na teren nieruchomości zlokalizowany jest od strony zachodniej, bezpośrednio z drogi utwardzonej. W części wschodniej nieruchomości, znajduje się budynek garażowy z trzema stanowiskami dla pojazdów. Główny budynek wielofunkcyjny „wodomistrzówki” położony jest w części środkowej zabudowanej części nieruchomości, pomiędzy budynkiem garażowym a ogrodzeniem nieruchomości od strony południowej. W części nieruchomości tworzącej obszar zabudowany znajdują się podziemne urządzenia infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, drenaż odwadniający budynku „wodomistrzówki”, sieć energetyczna. 

Parametry techniczno-użytkowe budynków

Budynek wielofunkcyjny „wodomistrzówki”: 

 • powierzchnia zabudowy: 540,00 m2
 • powierzchnia użytkowa: 1137,15 m2
 • kubatura: 4490,00 m3

Budynek portierni: 

 • powierzchnia zabudowy: 54,10 m2
 • powierzchnia użytkowa: 35,90 m2
 • kubatura: 240,00 m3

Budynek garażowo-pomocniczy:

 • powierzchnia zabudowy: 127,50 m2
 • powierzchnia użytkowa: 110,50 m2
 • kubatura: 956,30 m3

Nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele statutowe Województwa Łódzkiego. Obecnie stanowi pustostan.

osoba zarządzająca
Agnieszka Sadura (pokój 111) nr tel. 111 tel. kom. 664 496 816