Łódź, Wycieczkowa 86

opis nieruchomości
 • Nieruchomość gruntowa  zabudowana; 
 • Nieruchomość stanowi własność  Województwa Łódzkiego; 
 • Księga wieczysta nr LD1M/00255138/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych;
 • Oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 4/4 w obrębie geodezyjnym   B-14;
 • Powierzchnia gruntu 2,5310 ha.

Nieruchomość położona jest w północno-wschodniej części miasta Łodzi, w rejonie Lasu Łagiewnickiego, na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w odległości około 15 km do skrzyżowania autostrad A1 i A2 oraz około 11 km do centrum Łodzi. Dojazd do nieruchomości odbywa się ul. Wycieczkową. Zgodnie z zapisami w kartotece budynków na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 4/4 posadowionych jest pięć budynków. Jednokondygnacyjny administracyjny, dwukondygnacyjny biurowy, dwukondygnacyjny gospodarczy (stajnie), jednokondygnacyjny magazynowy oraz mieszkalny jednorodzinny. Ponadto na działce znajdują się wiata dla koni, wiata rekreacyjna oraz dwa padoki o powierzchni ponad 2000 m2. Południowa część działki jest zadrzewiona. 

Budynki gospodarczy (A), administracyjny (B) i biurowy (C) po modernizacji są wyposażone
w następujące instalacje:

 • elektryczną
 • wodociągową – zasilaną ze studni głębinowej
 • kanalizacyjną – z odprowadzeniem ścieków do lokalnego zbiornika bezodpływowego
 • odgromową.

Budynek magazynowy nieogrzewany, wyposażony w instalacje elektryczną, odgromową i wentylacji grawitacyjnej. Budynek mieszkalny nieużytkowany.

Parametry techniczno – użytkowe budynków:

Budynek gospodarczy 

 • Powierzchnia użytkowa: 494,03 m2
 • Powierzchnia zabudowy: 340m2

Budynek administracyjny:

 • Powierzchnia użytkowa: 204,87 m2
 • Powierzchnia zabudowy: 369,39  m2

Budynek mieszkalny:

 • Powierzchnia użytkowa: 67,92 m2
 • Powierzchnia zabudowy: 70,80 m2

Budynek biurowy

 • Powierzchnia użytkowa:174,89 m2
 • Powierzchnia zabudowy:118 m2

Budynek magazynowy:

 • Powierzchnia użytkowa: 51,69 m2
 • Powierzchnia zabudowy: 72,14 m2

Nieruchomość obecnie użytkowana jest przez :

 • Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 
 • Sekcję Konną Straży Miejskiej w Łodzi,
 • Zespół Parków  Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Terenowy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.      
osoba zarządzająca
Agnieszka Sadura (pokój 111) nr tel. 111 tel. kom. 664 496 816