Łódź, Traugutta 21/23

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa zabudowana;
  • Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa;
  • Współużytkownikami wieczystymi gruntu w udziałach wynoszących odpowiednio 4357/10000 części oraz 5643/10000 części są Województwo Łódzkie oraz Gmina Miasto Łódź. Budynek posadowiony na działkach stanowi przedmiot współwłasności Województwa Łódzkiego oraz Gminy miasto Łódź w tych samych udziałach; 
  • Działki o nr ewidencyjnych 158/34, 158/35, 158/44 w obrębie S-6 o łącznej powierzchni 0,1267 ha opisane w księdze wieczystej nr LD1M/00082896/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych; 
  • Działka o nr ewidencyjnym 158/33 o powierzchni 0,0045 ha, obrębS-6 uregulowana w księdze wieczystej nr LD1M/00328391/6, powstała po podziale działki nr 158/23, której to Województwo Łódzkie jest współużytkownikiem wieczystym w udziale wynoszącym 4357/10000, stanowi własność Gminy Miasto Łódź i wykorzystywana jest na ciąg pieszo-jezdny służący komunikacji z budynkiem przy ul. Traugutta 21/23.

Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta Łodzi tzw. „ Nowego Centrum Łodzi ” w bezpośredniej bliskości nowo budowanego Dworca Centralnego – „Łódź Fabryczna”, obiektów powstających w ramach rewitalizacji elektrociepłowni EC-1 oraz ok. 400 metrów od ulicy Piotrkowskiej.

Na nieruchomości posadowiony jest budynek wysokościowy oddany do użytku w 1976 roku a zmodernizowany w latach 2010-2012 na podstawie projektu mającego na celu zmianę sposobu użytkowania i przebudowy budynku biurowo – usługowego na administracyjno – biurowy budynek użyteczności publicznej. 

Parametry techniczno – użytkowe budynku:

  • Powierzchnia zabudowy:540,73 m2
  • Powierzchnia użytkowa:8593,15 m2
  • Kubatura:39693,36 m3

W budynku funkcjonują dwie komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:

  • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
  • Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

Ponadto w budynku mieści się siedziba Łódzkiego Ośrodka Geodezji, samorządowej jednostki organizacyjnej Miasta Łodzi, realizującej zadania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z zakresu administracji rządowej, w myśl ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Obiekt posiada 19 kondygnacji naziemnych i 2 kondygnacje podziemne o charakterze techniczno – magazynowym. 

osoba zarządzająca
Agnieszka Sadura (pokój 111) nr tel. 111 tel. kom. 664 496 816