Łódź, Piłsudskiego 159

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa zabudowana; 
  • Nieruchomość w udziale wynoszącym 203856/471529 części stanowi własność Województwa Łódzkiego, a w udziale 267673/471529 części stanowi własność Miasta Łódź;
  • Księga wieczysta nr LD1M/00117278/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Łodzi
    -Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych;
  • Działka nr 21/5 położona w obrębie geodezyjnym W-27 Miasta Łodzi; 
  • Powierzchnia działki gruntu wynosi 1,3365 ha;

Nieruchomość położona przy alei Marszałka Józefa Piłsudskiego, po jej południowej stronie, pomiędzy ulicami Niciarnianą a Sobolową. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego jest jedną z głównych ulic w mieście, droga wylotową w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego i Radomia. W pobliżu przedmiotowej nieruchomości znajdują się liczne obiekty wielomieszkaniowe oraz usługowo-handlowe, a także obiekty oświatowe, sakralne, przychodnia zdrowia i park. Obszar, na którym położona jest nieruchomość posiada pełen dostęp do miejskiej sieci uzbrojenia technicznego. 

Na nieruchomości posadowiony jest budynek użyteczności publicznej (budynek oświaty, nauki i kultury) wybudowany w latach 60-tych XX wieku oraz budynek niemieszkalny (wentylatornia) wybudowane w konstrukcji mieszanej. Budynek użyteczności publicznej wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, odgromową, wentylacji mechanicznej, c.o. z sieci miejskiej, gazową, system sygnalizacji włamania i napadu oraz system detekcji gazu. Budynek niemieszkalny (wentylatorni) wyposażony jest w instalację elektryczną. 

Parametry techniczno-użytkowe budynków: 

  • Budynek użyteczności publicznej :

Powierzchnia użytkowa budynku: 7.278,06 m2

  • Budynek niemieszkalny (wentylatornia):

Powierzchnia zabudowy: 17,00 m2

Budynki przy al. Piłsudskiego 159 obecnie użytkowane są przez Szkołę Policealną Techniki Dentystycznej podległą Samorządowi Województwa Łódzkiego oraz Liceum Ogólnokształcące Nr XXIII im. ks. J. Tischnera – jednostka podległa Gminie Miastu Łódź. Dodatkowo część powierzchni budynku szkolnego (398,20 m2) w udziale Województwa Łódzkiego jest oddana w posiadanie zależne (umowa użyczenia) na potrzeby ZHP do dnia 24.08.2022 r.

osoba zarządzająca
Andrzej Kieresiński (pokój 113) nr tel. 113 tel. kom. 667 637 102