Łódź, Narutowicza 20

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa  zabudowana; 
  • Stanowi własność  Skarbu Państwa; 
  • Użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem naniesień stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności jest Województwo Łódzkie; 
  • Księga wieczysta nr LD1M/00090913/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych;
  • Działka ewidencyjna o numerze 526/6 położona w obrębie geodezyjnym S-01 miasta Łodzi;
  • Powierzchnia działki 0,1575 ha.

Zabudowana działka gruntu nr 526/6 w obrębie S-01 zlokalizowana jest przy ul. Narutowicza 20 w  centralnej części miasta Łodzi , w dawnej dzielnicy Łódź-Śródmieście,  na obszarze zurbanizowanym, zabudowanym, wyposażonym w urządzenia infrastruktury technicznej, sieć dróg i traktów pieszych. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi kamienica czynszowa i Filharmonia Łódzka.

Nieruchomość gruntowa zabudowana, Posiada regularny, prostokątny kształt, wydłużony w kierunku północ-południe. Działka zabudowana jest budynkiem, w którym dawniej funkcjonowało kino „Bałtyk”, posadowione w tylnej, północnej części działki, bezpośrednio przy jej granicy północnej oraz wschodniej i zachodniej z dala od ul. Narutowicza. Nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp taki odbywa się przez działki sąsiednie oznaczone numerami 526/4 i 526/7, na których zlokalizowany jest budynek Filharmonii Łódzkiej.

Budynek kina „Bałtyk” wzniesiony w latach dwudziestych XX wieku, remontowany i modernizowany w latach sześćdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Budynek jest obiektem parterowym w części sali kinowej i trzykondygnacyjny w części zaplecza kina, częściowo podpiwniczonym, wykonanym w konstrukcji mieszanej, żelbetowej i tradycyjnej. 

Parametry techniczno – użytkowe budynku:

  • Powierzchnia zabudowy: 1281,00 m2
  • Powierzchnia użytkowa: 1520,00 m2
  • Rok budowy: ok.1926

Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, odgromową, c.o. z sieci miejskiej, telefoniczną, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 

Nieruchomość nie jest obecnie wykorzystywana na cele statutowe Województwa Łódzkiego, stanowi pustostan.

osoba zarządzająca
Andrzej Kieresiński (pokój 113) nr tel. 113 tel. kom. 667 637 102