Drużbice, Działka numer 110/1

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana;
  • Nieruchomość stanowi własność Województwa Łódzkiego;
  • Dla nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bełchatowie prowadzi księgę wieczystą nr PT1B/00021281/8;
  • W skład nieruchomości wchodzi m. in działka gruntu o numerze ewidencyjnym 110/1 w obrębie geodezyjnym 0009 Gręboszów;
  • Powierzchnia działki wynosi 0,1181 ha;

Działka gruntu o numerze ewidencyjnym 110/1 położona jest na terenie gminy Drużbice w powiecie bełchatowskim. Działka o numerze 110/1 powstała z podziału działki nr 110, która miała zostać w całości wykorzystana do przebudowy drogi wojewódzkiej numer 485. Ww. działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej numer 485.

Na działce usytuowany jest obiekt kultu religijnego – kapliczka, fragment nawierzchni asfaltowej oraz fragment chodnika. Ponadto działka jest porośnięta drzewami gatunku : jesion, wiśnia, akacja, śliwa oraz tuja ponadto na działce znajdują się krzewy gatunku jałowiec.

Działka nie jest wykorzystywana do realizacji celów statutowych Województwa Łódzkiego.

osoba zarządzająca
Andrzej Kieresiński (pokój 113) nr tel. 113 tel. kom. 667 637 102