Bełchatów, Bawełniana 3

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa, zabudowana
  • Nieruchomość stanowi własność Województwa Łódzkiego
  • Księga wieczysta nr PT1B/00041066/1 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie; V Wydział Ksiąg Wieczystych
  • Działki nr 11/86 powierzchni 0,0298 ha, 11/88 o powierzchni 0,0439 ha oraz działka 11/91 o powierzchni 0,0438 ha znajdują się obrębie geodezyjnym 10 miasta Bełchatowa;
  • Powierzchnia gruntu wynosi 0,1175 ha

Nieruchomość jest położona w jednym z większych miast regionu łódzkiego pod względem ludności, jest ważnym ośrodkiem telekomunikacyjnym, posiadającym dużą infrastrukturę techniczną oraz prawie 70 tys. ludności.

Nieruchomość jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie centrum handlowo-usługowego. Ma bardzo dobry dostęp komunikacyjny poprzez ulicę Pabianicką i Bawełnianą. Nieruchomość ma dogodne warunki parkingowe przy ul. Bawełnianej oraz duży funkcjonalny parking z wjazdem od ul. Pabianickiej. Teren nieruchomości jest płaski, utwardzony kostką betonową.

Działki gruntu 11/86 , 11/88 i 11/91 tworzą funkcjonalną całość i posiadają kształt trójkąta.

Zabudowę nieruchomości stanowi budynek administracyjno-biurowy posadowiony na działce nr 11/88. Budynek jest dwukondygnacyjny, w części wschodniej i zachodniej trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. Budynek powstał w 1977 roku, w latach 1998 – 2001 przeprowadzono generalny remont.

Parametry techniczno – użytkowe budynku:

Powierzchnia zabudowy 826,00 m2

Powierzchnia użytkowa 2254,00 m2

Kubatura 10928,00 m3

Budynek wyposażony jest w instalacje: centralnego ogrzewania zasilaną z węzła cieplnego znajdującego się  w  piwnicy  budynku,  elektryczną, wodnokanalizacyjną, odgromową, wentylację mechaniczną i telekomunikację. Budynek poprzez zainstalowany dźwig jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele statutowe Województwa Łódzkiego. Na podstawie Umowy dzierżawy z dnia 21 sierpnia 2018 roku jest wykorzystywana na potrzeby siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie.

osoba zarządzająca
Katarzyna Kusiak (pokój nr 112) nr tel. 112 tel. kom. 606 958 761