Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Kompleksowe ubezpieczenie floty pojazdów Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkich jednostek samorządowych Województwa Łódzkiego

Kompleksowe ubezpieczenie floty pojazdów Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkich jednostek samorządowych Województwa Łódzkiego

04.11.2020

ZNAK SPRAWY: ZP.262.585.2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.11.2020 R., GODZ. 12:00, 25.11.2020 R., GODZ. 12:00

 

585 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

585 - Odpowiedzi na zapytania, zmiana treści siwz, przedłużenie terminu składania ofert


ZAŁĄCZNIKI O CHARAKTERZE POUFNYM:

ZAŁĄCZNIK NR 6 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Wykaz Ubezpieczonych

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Wykaz pojazdów

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Szkodowość

Wykonawca informacje o charakterze poufnym może uzyskać poprzez zawnioskowanie o ich przesłanie w formie elektronicznej, zgodnie z  Rozdziałem III SIWZ.
Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 7 do siwz.
Adres mailowy osób uprawnionych przez zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami został wskazany w rozdziale I siwz
przetargi.dujsp@np.com.plDla niesłyszących