Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Struktura organizacyjna

Dyrekcja

DYREKTOR lp.lwnz@zciwonajzrogezrg Grzegorz Janowicz
Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych lp.lwnz@ikcibzreiwlahcim Michał Wierzbicki
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych lp.lwnz@zciweigramzsamot Tomasz Margiewicz
Główny Księgowy lp.lwnz@tnalibawalsorim Mirosława Bilant

 

WYDZIAŁ EKSPLOATACJI

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW

Wydział Regulacji Stanów Prawnych i Zbywania Nieruchomości

SAMODZIELNE STANOWISKA

Dla niesłyszących