Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Praca w zarządzie

Ogłoszenia o naborze do pracy w Zarządzie Nieruchomości Województwa Łódzkiego

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w ZNWŁ, żę w przypadku każdorazowej potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym przeprowadzany będzie otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ogłoszenia o stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska umieszczane będą poniżej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi, 91-427 Łódź, ul.Kamińskiego 7/9.

Ze względu na procedurę naboru wynikającą z obowiązujących przepisów art. 11-13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U.2014.1202 z póżn. zm.), Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi będzie przyjmował oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZNWŁ.

Tym samym prosimy o nieskładanie, bądź nieprzesyłanie do ZNWŁ w Łodzi swoich ofert o pracę w innych przypadkach, aniżeli związanych z ogłoszonym naborem na dane, wolne stanowisko urzędnicze. Oferty złożone a niezwiązane z ogłoszonym naborem na wolne stanowisko urzędnicze, nie będą wykorzystane w procesie naboru pracowników i będą podlegały zwrotowi.

Jednocześnie, w przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie bądź przesyłanie do Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi swoich ofert pisemnie w formie, w zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Kwestionariusz_kandydata_od_4_maja

oświadczenie-gł.księg.

zdolność do czynności prawnych

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

oświadczenie o niekaralności(1)

Ogłoszenia o rekrutacji zgłoszone przez Dyrektora Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego:
Dla niesłyszących